Steven Elpers

Nieuws van Steven Elpers

Eedaflegging Provincie  (15/12/2012)

Zaterdag 15/12 is het dan toch eindelijk gebeurd! Voor het eerst heb ik samen met 71 andere provincieraadsleden mijn eed mogen afleggen in handen van uittredend provincievoorzitter Vic Laureys. Onmiddellijk werd het startsein gegeven van een 6 jaar durende legislatuur. Ik kan ook nu al vertellen dat ik effectief lid ben van 2 commissies, nl Ruimtelijk Ordening, verkeer en mobiliteit EN Infrastructuur, waterbeleid en patrimonium. Voor de commissie landbouw en onderwijs ben ik plaatsvervangend lid. Daarnaast heb ik ook een mandaat in het directiecomité van de POM en de raad van bestuur van Haviland. Ik zal mijn uiterste best doen om de belangen van onze regio in Leuven te verdedigen.

Eedaflegging Provincie

 

Toekomst van onze lokale economie  (11/12/2012)

Ondernemers betrekken bij het beleid! Het was één van de belangrijkste strategische doelstellingen uit het beleidsplan lokale economie 2010-2012.

Als antwoord hierop werd de denktank lokale economie opgericht. Enkele ondernemers, een vertegenwoordiging van de belangenverenigingen VOKA, VWBO, UNIZO en de schepen- & ambtenaar lokale economie hebben zich hierin verenigd.

Aan de hand van vier thema’s, handelskernversterking, industrie, communicatie en mobiliteit, stelde de denktank LE een enquête op. 472 lokale ondernemers (middenstanders, KMO’s, horeca-uitbaters en vrije beroepen) uit groot-Merchtem werden bevraagd. 9 % van deze ondernemers, wat in enquêtemiddens een behoorlijk resultaat is, bezorgde de ingevulde bevraging bij de gemeentelijke dienst economie.

Dit zijn de belangrijkste conclusies in een notendop:

Het merendeel van de respondenten vindt dat retailwinkels (Torfs , ZEB, Blokker, Kruidvat, ...), economisch gezien en rekening houdend met een correcte differentiatie, handelskernversterkend kunnen zijn. Toch moet men opletten dat het evenwicht tussen deze – bij voorkeur kleine - retailers en de lokale winkeliers bewaard blijft. Een aandachtspunt is de toenemende parkeerproblematiek in de handelskern van het centrum.

Men moet, aldus de respondenten pro-actief omspringen met het leegstandsprobleem. De meeste middenstanders wijzen op een gedeelde verantwoordelijkheid (gemeente / ondernemers) om leegstaande winkelpanden opnieuw te activeren. Bij voorkeur moet men vertrekken vanuit een positieve benadering (een toelage bij renovatie, financieel of logistiek ondersteunen van publiciteit bij verhuur of verkoop, het stimuleren van ‘bovenwinkelwonen’, het subsidiëren van starters, ...).

De idee om de handelskern verkeersvrij te maken wordt bijna unaniem verworpen. Alle respondenten zijn het er over eens dat de handelskern aantrekkelijk moet worden gemaakt, maar dan eerder door een herinrichting dan wel door het verkeer volledig te bannen.
Aandachtspunten hierbij zijn veiligheid, netheid van de voetpaden, een groene toets, behouden van de markten, diversiteit van de handelszaken, openbare zitbanken, terrassen voor de horecazaken en meer publicitaire aandacht om de gemeente als gezellige winkelgemeente te profileren.

Veel respondenten vragen een gerichte controle op de blauwe zone. Heel wat parkeerplaatsen worden vandaag ingenomen door schoolpersoneel, bank- en winkelpersoneel of carpoolers. Het creëren van een voorbehouden zone voor ‘langparkeerders’, of het promoten van parkingzones buiten de rand van de handelskern via gezamenlijke sensibilisatieacties kan hier een oplossing bieden, aldus de respondenten.

Op vlak van communicatie blijft het pro-actief communiceren over aankomende werken, wedstrijden, evenementen, feestelijkheden, parkeerverboden, ... een aandachtspunt.
Bijna alle respondenten vinden een persoonlijk contact met de gemeente belangrijk.
Het promoten van de eigen zaak via de pagina lokale economie op de gemeentelijke website
vinden de meeste respondenten interessant.

Specifiek vanuit de hoek van de KMO bedrijven wordt aandacht gevraagd voor het betreden en verlaten van de bedrijvenzones via de belangrijkste invalswegen. Dit kan via snelheidsbeperkingen, signalisatie, ...

Dit is uiteraard maar een bloemlezing uit de vele reacties en nuttige tips die we vanuit de ondernemershoek mochten ontvangen.

Het is nu de taak van het bestuur om hieruit acties te genereren en deze op te nemen in het beleidsplan lokale economie voor de komende legislatuur.

Toekomst van onze lokale economie

 

Steven bedankt zijn kiezers!  (15/10/2012)

Langs deze weg wil ik al mijn kiezers bedanken voor hun stem! Het is voor mij een blijk van erkenning voor het geleverde werk van de voorbije legislatuur. Ook voor de provincie heeft u mij gemandateerd om onze regio te vertegenwoordigen! Ik zal de volgende 6 jaar met nog meer inzet het werk in onze gemeente verder zetten. Over 6 jaar mag u mij opnieuw beoordelen en hoop ik u niet te hebben ontgoocheld! Dank u voor het vertrouwen!

Steven bedankt zijn kiezers!

 

OfficiŽle ingebruikname gerenoveerde sportvloer  (21/09/2012)

Gisterenavond werd de gerenoveerde sportvloer officieel in gebruik genomen. Burgemeester Eddie De Block en Schepen v sport Steven Elpers hebben in aanwezigheid van het College, de gemeenteraadsleden, de leden van de VZW sport en ontmoetingscentrum en een aantal afgevaardigden van clubs die er sporten, de vloer officieel ingehuldigd. De vorige vloer dateerde van 1990 en was dus dringend aan vervanging toe. De gemeente investeert +/- 85.000 eur waarvan de Vlaamse regering de helft subsidieert.
De sporthal is reeds van ’78 in gebruik, maar is ondanks haar leeftijd nog in perfecte staat en blijft één van de belangrijkste sport en ontmoetingscentra van onze gemeente! Met de bouw van een nieuwe sporthal op de site van de DOOREN in het verschiet werd er geopteerd voor een 9+2 multifunctionele vloer, zodat er op termijn ook andere dan sportactiviteiten kunnen plaatsvinden. Toch zal deze sportzaal in de toekomst voor sportbeoefening moeten blijven dienen om aan de steeds toenemende vraag te kunnen blijven voldoen.

OfficiŽle ingebruikname gerenoveerde sportvloer

 

Scholencross 2012  (18/09/2012)

Deze voormiddag had de 5de scholencross plaats op de site van het sportcomplex DOOREN.
Alle leerlingen van de lagere scholen van Groot Merchtem namen hieraan deel (+/- 850).
Er werden 12 reeksen gelopen (per klas en geslacht) van 1toer (350m) voor het 1ste en 2de leerjaar en 2 toeren (700m) voor de rest. Per reeks werd de 1ste tem de 3de gelauwerd, maar iedereen werd getrakteerd op een appel, medaille, kortingsbon van Brantano en kortingsbon voor een gadget hoofdtelefoon. De eerste 3 van elke reeks kregen respectievelijk een retro sporttas, een rugzakje met USB stick en een rugzakje met drinkbus.
Naast de eigenlijke cross was er ook randanimatie voorzien met springkastelen, beachvolley, petanque met vierkante ballen en voetbal.
Tegen de middag keerde iedereen in groep terug naar school.
Met dank aan de vrijwilligers van de sportraad voor hun bijdrage.

Scholencross 2012

 

Bouwvergunning GTSM een feit!!  (31/08/2012)

Vrijdag ll kregen we fantastisch nieuws! De bouwvergunning voor de nieuwbouw van de GTSM is een feit. Dat betekent dat het aanbestedingsdossier nu definitief kan afgewerkt worden. Op de gemeenteraad van oktober zal het dan ook ter goedkeuring worden voorgelegd. Met een beetje geluk kunnen we eind dit jaar nog gunnen zodat begin volgende legislatuur onmiddellijk met de bouw kan gestart worden. Daarmee komt eindelijk een einde aan het hoofdstuk van de containerklassen, die vandaag niet meer voldoen aan de normen qua isolatie en ventilatie.

Bouwvergunning GTSM een feit!!

 

Renovatiewerken sportvloer gestart!  (7/08/2012)

De renovatiewerken van de sportvloer in onze sporthal zijn gestart. Momenteel zijn ze bezig met het verwijderen van de huidige toplaag. De werken zullen, als de planning gerespecteerd wordt, ongeveer 4 weken in beslag nemen. Dat betekent dat het nieuwe seizoen zal kunnen aanvangen met een splinternieuwe vloer! Met dank aan de Vlaamse regering voor de subsidies en onze excuses voor het ongemak!

Renovatiewerken sportvloer gestart!

 

14 oktober 2012  (11/07/2012)

Op 14 oktober zal ik niet alleen kandidaat zijn op de lijst van de burgemeester, maar ook op de lijst van Open VLD voor de provincie. Voor de gemeenteraadsverkiezingen sta ik op de 3de plaats en voor de provincieraadsverkiezingen sta ik op de 5de plaats. Mijn kandidatuur voor de provincie zie ik als een logische volgende stap in mijn politieke loopbaan. Het zou goed zijn voor Merchtem dat ook op dat niveau iemand van onze gemeente aanwezig is! Ik reken alvast op jullie steun.

 

Slecht Nieuws  (26/06/2012)

Zopas slecht nieuws vernomen! Onze subsidieaanvraag voor de (her)aanleg van onze finse piste werd door Minister Muyters NIET weerhouden! Dat betekent dat wij deze legislatuur geen heraanleg van de piste kunnen realiseren, maar ik geef de strijd niet op! Ik zal pleiten om volgende legislatuur alsnog werk te maken van de heraanleg. Is het niet met, dan zal het zonder subsudies zijn! Net op het moment dat we aan de wieg staan van een nieuwe joggingclub in onze gemeente krijgen wij dit slechte nieuws. WORDT VERVOLGD!

 

Laat uw kat steriliseren!  (12/06/2012)

Zwerfkatten vormen in steden en gemeenten meer en meer een probleem.

Het kan gaan om katten die aan hun lot werden overgelaten en na verloop van tijd verwilderd zijn. Deze katten bezorgen heel wat overlast: lawaai maken, verspreiden van onaangename katergeur, doen van behoeften in tuinen en zandbakken, het openrijten van vuilniszakken enz.

De gemeente Merchtem steunt de  campagne rond zwerfkattensterilisatie van de provincie. Als u rond uw woning of in uw omgeving een probleem vaststelt van te veel zwerfkatten doet u best een telefoontje naar de milieudienst van de gemeente. Maar ook castratie of sterilisatie van uw huiskat is belangrijk om de overpopulatie van katten tegen te gaan en dierenleed te vermijden.

 

Laat uw kat steriliseren!

 

Huldiging sportlaureaten  (8/06/2012)

Op vrijdag 08/06 heeft het gemeentebestuur van Merchtem haar sportlaureaten gehuldigd. Voor de gelegenheid werd de sporthal omgetoverd tot een ware evenementenhal en werden kosten noch moeite gespaard om er een gala-avond van te maken!
Naast de gebruikelijke huldiging van de laureaten en de bekendmaking van de jeugdsportploeg, sportploeg, jeugdsportlaureaat, sportlaureaat en sportclub van 2011 werd een uitgebreid programma aangeboden.
De nieuwe sportgids werd met enige trots voorgesteld en ook de tombolaprijzen werden verloot onder de aanwezige deelnemers van start to run.

Kris Baert, de radio2 presentator, praatte alles aan mekaar en het trial Belaey team zorgde voor spektakel met hun trialbikes.
Op het einde bood het gemeentebestuur nog een receptie aan voor de 375 aanwezigen.

Huldiging sportlaureaten

 

Met belgerinkel naar de winkel  (5/05/2012)

De elfde editie van de fietscampagne Met Belgerinkel naar de Winkel wou ik starten met een ludieke actie. Hiervoor kon ik een beroep doen op mijn collega-schepenen, de voorzitter van de gemeenteraad en de burgemeester.

Om de Belgerinkel-actie te starten hebben wij de boodschappen van drie Merchtemnaren gedaan. (geloot onder de aanwezigen op het laatste seniorenfeest) Om 09.00u vertrokken wij gezamenlijk aan het gemeentehuis om de boodshappen van de drie senioren te gaan kopen en nadien aan huis te bezorgen. Aanvankelijk zou dit gebeuren met een “speciale fiets”, maar het regenweer gooide roet in het eten, waardoor ander transport werd gekozen om de boodschappen op hun bestemming te brengen.

 

Met deze actie willen wij van 5 mei tot 9 juni iedereen aansporen om in onze gemeente een maand lang zijn boodschappen met de fiets of te voet te halen. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je gezondheid en je portemonnee. Je inspanningen worden bovendien ook nog eens beloond met prachtige prijzen in de tombola (exclusieve retro Belgerinkelfiets, fleurige fietsmandjes en waardebonnen) waarvoor je kan sparen.

Wie van van 5 mei tot 9 juni boodschappen doet met de fiets of te voet, krijgt in elke deelnemende winkel een stempel op de spaarkaart. De handelaars die deelnemen, kan je herkennen aan de affiche in de etalage of opzoeken op www.belgerinkel.be/Merchtem.

Deponeer je volle spaarkaart in de spaardoos bij één van de deelnemende handelaars. In septemer worden uit alle spaarkaarten de winnaars getrokken die met de Belgerinkelfiets naar huis rijden of één van de waardebonnen winnen. Hoe meer volle spaarkaarten, hoe groter je winstkansen!

Info over de campagne: www.belgerinkel.be

Met belgerinkel naar de winkel

 

Badgesysteem operationeel  (13/04/2012)

Bij de bouw van het sportcomplex “DOOREN” is niet alleen gedacht aan voetbal en baseball, maar ook aan de individuele sporter. Een sanitaire ruimte, een kleedkamer en drie douches worden met behulp van een badgesysteem permanent ter beschikking gesteld. Naast deze faciliteiten zijn ook lockers ter beschikking om waardevolle spullen op te bergen tijdens het sporten. Zo kunnen bijvoorbeeld mountainbikers zich ten allen tijde omkleden en gebruik maken van de infrastructuur wanneer zij onze feestroute wensen te rijden. Of joggers die de Finse piste willen gebruiken kunnen zich ter plaatse omkleden en verfrissen. Specifiek voor de mountainbikers werd ook een tuinslang voorzien om na het biken de fietsen af te spuiten. Het systeem heeft tot doel de toegankelijkheid van het complex te verhogen en vermijdt dat er permanent toezicht nodig is om het te laten gebruiken. De badges zijn persoonlijk en kunnen tegen betaling van een waarborg (15eur) door elke inwoner op de sportdienst afgehaald worden. Hij of zij dient zich akkoord te verklaren met het reglement dat het gebruik van de badge regelt. De toegang wordt via een informatica systeem aan elke badge toegekend. Bij gebruik wordt geregistreerd welke badge toegang heeft verkregen. Zo behoudt het gemeentebestuur een controle over het gebruik en wordt eventueel vandalisme tegengegaan. De badges verzekeren alle dagen toegang tussen 08.00u en 22.00u. Voor of na dit tijdstip zal er via de badge geen toegang mogelijk zijn. De badges zijn een jaar geldig en kunnen nadien eenvoudig verlengd worden. Ook de toegang tot het skatepark zal voortaan via dit systeem geregeld worden. Frans De Neve, die al een paar jaar het peterschap van onze bloso feestroute op zich neemt, is de eerste inwoner die officieel een badge heeft gekregen.

Badgesysteem operationeel

 

subsidieaanvraag Finse piste vertrokken  (27/03/2012)

Vandaag is het aanvraagdossier voor de aanleg van een Finse piste vertrokken. Gemeenten kunnen tot 30 maart 2012 bij Bloso een dossier indienen voor subsidies voor het aanleggen van een Finse piste. Gelet op de meer dan 200 deelnemers aan de Start to run vindt het gemeentebestuur het opportuun om de bestaande piste her aan te leggen met subsidies zodat ook verlichting, drainnage en boordstenen kunnen voorzien worden. De huidige Finse piste is er één zonder verlichting, boordstenen en drainnage zodat de mengeling van schors en zand bij een hevige regenbui wegspoelt. Laat ons duimen dat ons dossier, net zoals voor de renovatie van de sportvloer, ook nu geselecteerd wordt!!!

subsidieaanvraag Finse piste vertrokken

 

aanvullend verkeersreglement "laden & lossen"  (19/03/2012)

Doorheen het centrum van de gemeente lopen enkele belangrijke wegaders, waaronder twee gewestwegen. Tijdens de spitsuren ’s ochtends en ’s avonds is het voor de weggebruikers telkens bumperen en ontstaat er voor de zwakke weggebruikers een verkeersonveilige situatie.

Heel wat centrumwinkels, horecazaken, diensten en supermarkten zijn gelegen langsheen deze drukke (gewest)wegen. Als deze tijdens de spitsuren bevoorraad worden, ontstaat er logischerwijze een verkeersinfarct.

Om dit te vermijden moeten er verkeerstechnische maatregelen genomen worden. Het laden en lossen van goederen door vrachtwagens op de openbare weg buiten de voorziene parkeerstroken moet worden beperkt in tijd.

De gemeenteraad beslist met ingang van 1 mei 2012 tot het invoeren van onderstaande beperking in tijd voor wat het ‘laden en lossen’ van goederen betreft.
Buiten de afgebakende parkeerstroken zal men in onderstaande straten slechts kunnen laden en lossen van 10.30 uur tot 14.30 uur:

- Nieuwstraat
- Markt
- Krekelendries
- Stoofstraat
- Bogaerdstraat
- Varkensmarkt
- Korte Ridderstraat
- Koning Albertstraat van huisnummer 1 tot kruispunt met Koning Leopold III straat
- Mieregemstraat van kruispunt met Stoofstraat tot begin van het Mieregemplein

Dit ontwerp wordt nu voorgelegd aan de betrokken handelaars en aan de verkeersdienst die bijkomende suggesties kunnen voorstellen.

Nadien wordt het reglement op de gemeenteraad van 23/04 geagendeerd en zal de verordening bekend gemaakt worden zoals voorgeschreven door het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 186 en 187.

Een afschrift hiervan zal voor kennisgeving worden overgemaakt aan de bevoegde instanties.

aanvullend verkeersreglement

 

kennismaking Patrouilleurs  (9/03/2012)

Op de laatste gemeenteraad kreeg ik het peterschap toegewezen van de Patrouilleurs, maar wie zijn dat eigenlijk, die patrouilleurs? Welnu, vanavond heb ik een deel ervan in levende lijven ontmoet in het Trefpunt, de schietstand in onze gemeente. De patrouilleurs zijn een groep vrienden, voornamelijk uit Merchtem, die trachten de geschiedenis van deze historische elitetroepen levendig te houden. Hun taak bestond erin om informatie te verzamelen van de vijand door te infiltreren in de vijandige linies. Tijdens Merchtem op stelten zullen zij hun zelf gerestaureerde veldkeuken tonen aan het grote publiek.

kennismaking Patrouilleurs

 

eetfestijn Open Vld groot succes  (5/03/2012)

Voor het eerst werd de kaap van 1.000 bezoekers bereikt op ons jaarlijks eetfestijn. 1.047 hoofdschotels met een paar kinderschotels en mensen die alleen een voorgerecht aten, dat maakt 1.100 eters! Een ongezien succes dat mogelijk werd gemaakt door de vele helpende handen. Ook in mijn naam iedereen van harte bedankt voor de inzet en hulp!

eetfestijn Open Vld groot succes

 

Start to Run nu al succes  (1/03/2012)

115 deelnemers die gisteren betaalden en er staan nog een 70-tal anderen op onze onlinelijst ingeschreven als deelnemer. Van deze laatste groep weten we pas na 16/03 of zij ook effectief deelnemen. Maar gezien de massale opkomst gisteren en de vragen/inschrijvingen die we nu nog steeds ontvangen, veronderstellen we dat we tot 200 effectieve deelnemers zullen hebben, een record als het ware!

Start to Run nu al succes

 

Drugspreventie GTSM  (29/02/2012)

Vandaag heeft de lokale recherche AMOW in samenspraak met directie GTSM en het college van burgemeester en schepenen een drugsinterventie ondernomen . Hoewel In het drugbeleidplan van de GTSM de nadruk vooral op preventie ligt achtte het schoolbestuur het nodig één bepaalde klas aan een nader onderzoek te onderwerpen. Drie leerlingen werden voor verder ondervraging meegenomen door de politie.
 
Door het verbod op roken en alcohol; door een verantwoord gebruik van geneesmiddelen en door een strikt verbod van pepmiddelen en illegale drugs willen we binnen de school en rond de schoolpoort een duidelijke, veilige zone creëren, waar de leerlingen ondersteund worden in het niet-gebruiken, en aldus de leerlingen een stuk tegen zichzelf of tegen anderen beschermen.
Druggebruik en drugproblemen zijn niet louter schoolproblemen, maar wel maatschappelijke problemen die niet ophouden aan de schoolpoort.

Hoe vroeger je met drugspreventie begint, hoe beter.
Het preventiebeleid is vooral gericht naar leerlingen tussen 12 en 14 jaar, omdat op die leeftijd jongeren vaak voor het eerst experimenteren
met sigaretten, alcohol en cannabis.

Voor de 3 betrokken leerlingen werd een tuchtmaatregel opgestart zoals voorzien in het schoolreglement.

Drugspreventie GTSM

 

Peterschap Merchtem op stelten  (28/02/2012)

  Gisterenavond werd rond 20.30u de gemeenteraad prettig verstoord door een ludieke intrede van de steltenlopers van Merchtem stichting Langevelde en de Flamingo’s uit Peizegem. In het kader van Merchtem op stelten kwamen zij met behulp van een aantal assistenten het peterschap verdelen over de deelnemende verenigingen aan deze stoet. De raadsleden konden bij eenvoudig hand opsteken het peterschap vragen van een vereniging. Wanneer er 2 geïnteresseerden waren moest er tegen elkaar op stelten gelopen worden. De winnaar zou het peterschap toegewezen krijgen. Voor de Tuinbouwschool heb ik de duimen moeten leggen tegen Fons Heyvaert die het opnam voor zijn collega Gaspard Graind’orge, maar LRV Sint Guido en de Patrouilleurs mag ik wel tot mijn “petekinderen” beschouwen…

Peterschap Merchtem op stelten

 

nieuwbouw GTSM  (27/02/2012)

Alvorens de bouwaanvraag in te dienen werd deze voormiddag een laatste overleg met stedebouw Leuven gehouden. Het definitief ontwerp werd positief onthaald en kan aldus ingediend en vergund worden. Daarmee staan we alweer een stap dichter bij de realisatie van deze broodnodige nieuwbouw. Na het bekomen van de bouwvergunning kan het dossier dan aanbestedingsklaar gemaakt worden. Nog even en de versleten containerklassen behoren definitief tot het verleden!  

nieuwbouw GTSM

 

Jobinfodag GTSM  (17/02/2012)

De GTSM (Gemeentelijke Technische School Merchtem) organiseerde vandaag voor zijn laastejaars een jobinfodag. Een aantal vooraanstaande bedrijven zoals De Lijn, Infrabel, MAN, Cofely (GDF Suez) kregen de gelegenheid om zich voor te stellen. De studenten konden vragen stellen over jobaanbiedingen en jobinhoud. Als schepen van secundair onderwijs kan ik deze activiteit alleen maar toejuichen!
 
Er is een belangrijke rol weggelegd voor de school om zijn studenten te informeren over enerzijds het studieaanbod dat volgt op de aangeboden studierichtingen en anderzijds de jobs die op de markt aanwezig zijn wanneer gekozen wordt voor onmiddellijke tewerkstelling.

 

Forum voor landbouwers  (13/02/2012)

Naar aanleiding van de erosiebestrijding nodigt het gemeentebestuur op dinsdag 14/02 om 19.30 alle landbouwers uit op een infovergadering over dit onderwerp. De erosiebestrijdingscoördinator van de gemeente zal een uitgebreide toelichting geven over hoe landbouwers hun steentje kunnen bijdragen tot de strijd tegen erosie... Tegelijkertijd wil de gemeente ook een forum bieden voor de landbouwers om suggesties over te maken inzake beleid. Het gemeentebestuur hoopt zo beter de noden van de landbouwers te kennen en daarop het beleid in de toekomst af te stemmen. 

 

Forum voor landbouwers

 

Renovatie vloer sporthal  (8/02/2012)

Op 14 oktober 2011 heeft de sportdienst een subsidiedossier ingediend voor de “investering in of renovatie van kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden”; meerbepaald voor de renovatie van de sportvloer in de sporthal in de Dendermondestraat.
 
Begin dit jaar kregen we het nieuws dat ons dossier door de selectiecommissie batig werd gerangschikt. Concreet betekent dit dat ons een subsidiebelofte werd toegekend van 50% van de renovatiekost voor de sportvloer met een maximum van 60.000 eur. Om de subsidie te kunnen krijgen dienen de werken voor november 2012 uitgevoerd zijn. De dienst infrastructuur bereidt momenteel het dossier voor om in aanbesteding te kunnen gaan. Er zal worden getracht om de renovatie in de verlofperiode uit te voeren.
 
De huidige vloer dateert van 1990 en is dringend aan vervanging toe. Op verschillende plaatsen in de zaal komt de toplaag los met verhoogd risico op blessures tot gevolg. Het is evident dat van de gelegenheid zal gebruik gemaakt worden om ook de belijning van de basketvelden aan te passen aan de nieuwe regelgeving.

Renovatie vloer sporthal

 

Infosessie jogbegeleiders start to run  (18/01/2012)

Het is de bedoeling om Merchtemnaren meer aan het sporten te krijgen. We willen ons vooral richten op inwoners van Merchtem die al een tijdje niet meer gesport hebben, maar we willen ook mensen die al bezig zijn met sporten niet uitsluiten. Daarom hebben we gekozen om de trainingen in 3 verschillende niveaus te verdelen:

  • 0 - 5 km
  • 5 - 10 km
  • 10 - 15 km
De trainingen starten in maart en zullen doorgaan op maandag- , woensdag- en vrijdagavond telkens om 19u. Om dit alles in goede banen te leiden zijn wij op zoek naar jogbegeleiders, misschien kan jij ons daarbij helpen?
 
Er zal een infovergadering voor de begeleiders plaatsvinden op woensdag 18 januari 2012 om 19u30 in de bovenzaal van het gemeentehuis. Op deze vergadering zal alles uit de doeken gedaan worden voor wat betreft de werking, de vergoeding, enz... Algemene informatie staat al op http://www.merchtem.be/start-to-run.html.

Infosessie jogbegeleiders start to run

 

Open VLD