Merchtem Steven Elpers

Mijn engagement voor Merchtem!

Voor de 3de keer en van op de 3de plaats op de Lijst van de Burgemeester, bied ik mij aan voor de gemeenteraadsverkiezingen om samen verder te tekenen aan de toekomst van onze prachtige gemeente.

Steven Elpers - Lijst van de Burgemeester

Op persoonlijk vlak hield deze legislatuur voor mij een echte omwenteling in: trouwen en papa worden veranderde mijn kijk op het leven en vandaag besef ik meer dan ooit wat verantwoordelijkheid betekent, wanneer je iemand graag ziet. Voor Merchtem heeft dit mijn engagement enkel doen toenemen!

Ik bruis van ideeën voor Merchtem. Ook de komende 6 jaar wil ik verder schrijven aan ons mooie project op dezelfde manier als ik dat altijd heb gedaan: goed luisteren, overleggen en doen!

Een greep uit mijn projecten:

 • Sport: Met de nieuwe sporthal, heraanleg van de Finse piste en een Fit-o-meter wordt de Dooren site het kloppende sporthart van onze gemeente
 • Lokale economie: De boetieks en kwalitatieve buurtwinkels in onze dorpskernen doen het o.a. goed dankzij ons gratis parkeerbeleid. Dat wordt gehandhaafd en de parkeermogelijkheden worden uitgebreid waar mogelijk.
 • Onderwijs: Merchtem telt 4 gemeentescholen die onze steun voortdurend blijven nodig hebben. Met de nieuwbouw van de Gemeentelijke Technische School zorgen we ervoor dat de aangeboden opleidingen de meting met het echte werkleven aankunnen.

Mijn realisaties voor Merchtem!

Al 12 jaar schrijven we met onze ploeg aan de toekomst van Merchtem. Als schepen van o.a. sport, lokale economie, secundair onderwijs, landbouw en gezin kon ik daar ook mijn steentje toe bijdragen. De bouw van het sportcomplex Dooren en de volledige ontwikkeling van die site is de realisatie waar ik zelf het meeste trots op ben. Maar er was veel meer. Hieronder vindt u een selectie van de realisaties waarvoor ik deze legislatuur mee aan de kar trok.

SPORT

 • Ontwikkeling van de Dooren Site: nieuw modern sportcomplex met cafetaria en kleedkamers, 2 grasvoetbalvelden, 1 kunstgrasveld, Baseball veld, beachvolley terrein, Finse piste, skatepark, ruimte voor telegeleide wagens.., maar ook de individuele sporter kan er terecht.

  Sportcomplex Dooren

 • Aanstellen sportfunctionaris en uitbouwen van degelijke sportdienst.
 • Uitgave sportgids, met een overzicht van alle sportclubs in Groot-Merchtem.

  Sportgids Merchtem

 • Actief "sport voor allen"- beleid met nieuwe subsidie reglementen dat sportclubs die inzetten op jeugdwerking, beloont.
 • Renovatie van de sportvloer in de sporthal.
 • Scholencross opnieuw opgestart
 • Seniorensportdag
 • Huldiging sportlaureaten in nieuw kleedje

GEZIN

 • Geboortepremies
 • Eerste gesubsidieerde kinderopvang met 18 plaatsen
 • Aanplanten geboortelanen en geboortebos verspreid over het hele grondgebied
 • Ondersteuningspremie van 7500€ voor lokale opvanginitiatieven (onthaalouders, kribbes,..)
 • Toezegging kind & gezin voor de oprichting van gesubsidieerde IBO op de site "Boonhof" Maurits Sacréstraat.

SECUNDAIR ONDERWIJS

 • Algemene verbetering van de bestaande infrastructuur mbt tot isolatie en ventilatie voor GTSM en GTBS.
 • Oprichten nieuwe refter en lokalen voor scheikunde voor GTSM
 • Voorbereidingen voor de nieuwbouw van de GTSM zijn adfgerond.
 • Vernieuwing allerhande materiaal en materieel (draaibanken, ..)

LANDBOUW

 • Verhoging subsidies voor groenbemesting en bodemanalyse.
 • Beleid met actieve betrokkenheid door de landbouwers via fora en landbouwraad.
 • Charter opgemaakt ter verbetering van het overleg tussen landbouw en natuur.
 • Opmaak structuurplan met aandacht voor landbouw

LOKALE ECONOMIE

 • Aanstelling van een ambtenaar en dienst lokale economie ter ondersteuning van ondernemend Merchtem.
 • Tweejaarlijkse nieuwsbrief.
 • Inspraak en overlegmomenten met o.a. oprichting denktank lokale economie, voorjaarsdrink ism VWBO en UNIZO
 • Rode loper-actie tijdens de feestdagen
 • Uitbreiden/vernieuwen kerstverlichting
 • Ondersteuning van lokale UNIZO afdeling met initiatieven zoals avondmarkt, dag vd klant..

VARIA

 • Nieuwe gemeentelijke website voor Merchtem
 • Verwelkomingfolder voor de nieuwe inwoners
 • Verzamelmap met woongids, sportgids
 • Organisatie Bouw en woonbeurs.
 • Organisatie Merchtemse jobbeurs
Open VLD